Michalkó Gábor

Turizmológia


A turizmus fizikai hatásai

Annak ellenére, hogy az utazások történetének során a természeti környezet kínálta értékek folyamatosan hatást gyakoroltak a látogatók érkezésére, funkcionálisan hasznosították vagy elkápráztatták őket, sérülékenységüknek csak a XX. század utolsó évtizedeiben kezdtek figyelmet szentelni a szakemberek. Valójában a tömegturizmus terjedése, az utazók számának megnövekedése váltotta ki a természeti vonzerők és a környezet (továbbiakban értsd együtt) veszélyeztetettségét. A turizmus által hasznosított területek kiterjedése olyan, korábban periferikusnak számító zónákba is eljuttatta az érdeklődőket, amelyek érintetlenségének megőrzése, visszaállítása az emberiség ökológiai érdeke. Napjaink turistái oly mértékben telítettek a hagyományos turisztikai élményekkel, hogy a természet gazdag, szinte kimeríthetetlen tárháza kínálta, eddig kevesebb figyelmet kapott vonzerők is az érdeklődés középpontjába kerültek. Természetesen ebben a fejlett technikai környezet is segíti a turizmusipar működtetőit. Ki gondolta volna, hogy olyan természeti jelenségek, amelyektől az átlagember igyekszik távol tartani magát (tornádó, vulkánkitörés, árvíz) mára jól értékesíthető attrakcióvá váltak. Miközben a turizmusnak köszönhetően a természetnek a korábbi évtizedek terhelésének sokszorosát kell elviselnie, addig a társadalom mindennapi élete is egyre veszélyeztetettebb környezetben zajlik.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave