Michalkó Gábor

Turizmológia


A levegőszennyezés

A turizmus szinte az összes környezeti tényezőt veszélyezteti. A levegő minősége az ipari forradalmak korától, vagyis a széntüzelés révén biztosított energia kinyerésétől kezdve folyamatosan romlik. Amíg a XIX. században a gőzmozdonyok okádta füst jelentette a légkör turizmus általi legnagyobb terhelését, addig napjaink rohamos motorizációjának köszönhetően a motorcsónakoktól a sugárhajtóműves repülőgépekig járművek millióinak kibocsátása szennyezi a levegőt. A szárazföldi és a vízi közlekedésben ma már kuriózumnak számít egy-egy gőzzel hajtott mozdony vagy hajó, helyüket a dízelmotorok vették át, amelyek üzemanyaguk elégetésével szénvegyületeket juttatnak a légkörbe. A katalizátoros gépkocsik korában a gépjárműforgalom okozta károsanyag-kibocsátás mérséklődött, de az 1000 lakosra jutó autók számának növekedésével a kedvező tendencia lelassult. Az alternatív meghajtású járművek – mint amilyenek a villamos energia vagy a mágnesesség segítségével működtetett közlekedési eszközök – fejlesztése folyamatosan zajlik, azonban a beruházások magas költségei akadályozzák széles körű elterjedésüket.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave