Michalkó Gábor

Turizmológia


A turizmuspolitika súlyának megítélése

Az Európai Unióban a turizmussal kapcsolatban leginkább vitatott téma az állam turizmusban játszott szerepének megítélése, történetesen az a kérdés, hogy mennyire avatkozzon be a központi hatalom a versenyszférába. Abban minden érintett egyetért, hogy az állam nem vonulhat ki a turizmus területéről, mivel bizonyos infrastrukturális feltételeket és működési mechanizmusokat az államnak kell megteremtenie. Emellett felügyelnie kell a fenntartható fejlődés érvényesülését, amely elképzelhetetlen az integrált tervezés és szabályozás nélkül. Ugyanakkor a turizmus bizonyos termékei kimondottan az állami szerepvállalásra épülnek, ilyenek az egészség- vagy az ifjúsági turizmus is. Az államnak a versenyszféra irányába egyfajta felügyelő szerepet is be kell töltenie, mivel a magánszektor jól felfogott érdeke a profit minél gyorsabb maximalizálása. A vállalkozások többsége rövid távon gondolkodik, a befektetés mielőbbi megtérülését tekintik elsődleges célnak, így ettől a csoporttól környezettudatos viselkedésére nem igen lehet számítani, többek között ezt kell az államnak szabályozás révén kompenzálnia. Természetesen a vállalkozó az adófizetés ellentételezéseként elvárja, hogy állam a közfeladatait elvégezze.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave