Michalkó Gábor

Turizmológia


Máig élő történeti előzmények

Magyarországon a turizmus fejlesztése erősen területfejlesztés-orientált kérdés. A területfejlesztés és az idegenforgalom korszerű, az egész országra kiterjedő kormányzati szintű kezelését Magyarországon először a 2006/1979. (III.16.) Minisztertanácsi határozatban kívánták szabályozni. Az üdülőkörzetek közül a Balatont, a Velencei-tavat, a Dunakanyart, a Mátra-Bükköt (később a Közép-Tisza-vidéket és Sopron-Kőszeghegyalját) nyilvánították kiemeltté, ami azt jelentette, hogy ezek a kormány által jóváhagyott hosszú távú üdülőterület-fejlesztési programmal, másrészt az akkori népgazdasági tervben külön meghatározott központi támogatással is rendelkeztek. A turizmus területi irányítását végző Idegenforgalmi Intéző Bizottságok fejlesztési koncepciói alapján az Országos Idegenforgalmi Tanács jóváhagyását követően kezdték meg a részletes kiemelt üdülőkörzeti programok kidolgozását. A magyar idegenforgalom irányításának történetében először fordult elő, hogy az ország üdülőkörzeteit közös elvek alapján kidolgozott, egységes rendszerű koncepció alapján fejlesztették. Az üdülőkörzetek azonban nem fedték le az ország egész területét, így hosszú távon nem voltak alkalmasak annak a dinamikus fejlődésnek az előmozdítására, amely az idegenforgalomban az üdülőkörzetek területén kívül is elvárható lett volna.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave