Michalkó Gábor

Turizmológia


A turizmus statisztikai indikátorai

Adatgyűjtési téma
Mutatók
Részletezés
Gyakoriság
Publikáció
Kereskedelmi szálláshelyek
kapacitás
vendég
vendégéjszaka
bevétel
fajlagos bevételek
foglaltság
motiváció
szállásfoglalás módja
létszám
rendezvény adatok
régiók
belföldi, külföldi
szállástípus
havonta
Havi gyorstájékoztató
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
stADAT
Tájékoztatatási adatbázis
Nem üzleti célú (nonprofit) turisztikai szálláshelyek
kapacitás,
vendég,
vendégéjszaka,
bevétel
szállástípus,
belföldi,
külföldi
hónap
megye–régió
nem üzleti
kereskedel-
mi forgalom
évente
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről c. kiadvány
Egyéb (magán)szálláshelyek
kapacitás
vendég
vendégéjszaka
fajlagos mutatók
régiók,
megyék,
települések,
üdülőkörzet
belföldi,
külföldi
fizetővendéglátás
falusi szállásadás
évente kétszer
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
Területi évkönyv
Magyar Régiók Zsebkönyve
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
Magyarország 200x.
Tájékoztatási adatbázis
Utazásszervezés
utaztatottak száma
vendégéjszakák száma
szolgáltatások értékesítését végzők száma
tevékenységek árbevétele
motivációk
ország
beutaztatás, kiutaztatás, belföldi utaztatás, külföldről külföldre történő utaztatás
utazásközvetítés
csomag – nem csomag
évente
Magyar Statisztikai Évkönyv
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről c. kiadvány
Lakosság belföldi turisztikai utazásai, kereslete
háztartások, személyek jellemzői
belföldi többnapos utazások jellemzői
utazás időtartama
kiadások
úti cél
utazás időtartama
motiváció
közlekedési eszköz
szállástípus
szervezettség
költésszerkezet
negyedévente
Statisztikai tükör
stADAT
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
Külföldiek magyarországi turisztikai utazásai, kereslete
látogatók száma,
eltöltött idő
látogatók kiadásai (fogyasztása),
fogyasztás szerkezete
kiemelt
országok,
motiváció,
utasprofil,
meglátogatott régió
utazásszervezés módja
korcsoport
negyedévente
Negyedéves gyorstájékoztató
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
Magyarország 200x.
stADAT
Lakosság külföldi utazásai
utazók száma,
eltöltött idő
fogyasztás,
fogyasztás szerkezete
kiemelt országok
motiváció
utastípus (profil)
utazásszervezés módja
korcsoport
negyedévente
Negyedéves gyorstájékoztató
Magyar Statisztikai Zsebkönyv
Magyar Statisztikai Évkönyv
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
Magyarország 200x.
stADAT
Vendéglátás
kereskedelmi és munkahelyi vendéglátó
helyek száma
egyéni vállalkozók által működtetett vendéglátó
helyek száma
üzlettípus,
régiók,
megyék,
települések,
üdülőkörzet
évente
Magyar Statisztikai Évkönyv
stADAT
Tájékoztatatási adatbázis
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről
vendéglátóhelyek eladási forgalma (bevételei)
kereskedelmi szálláshelyek vendéglátás adatai
típus, egység, bevétel, régiók, megyék, üdülőkörzet
havonta
Egységes gazdaságstatisztikai adatgyűjtés és adatbázis
szálláshely-
szolgáltatás,
vendéglátás,
utazásszervezés ágazatok mutatói:
vállalkozások
száma,
gazdálkodási
formája,
mérete
  • nettó árbevétel
  • bruttó kibocsátás
  • hozzáadott érték
  • foglalkoztatottak száma, keresete
  • személyi és anyagi ráfordítások
  • beruházás
  • üzleti eredmény
  • pénzügyi eredmény
  • szokásos eredmény
  • fizetett társasági adó stb.
ágazati és alágazati szintű alábontások
éves
Jelentés a turizmus 200x. évi teljesítményéről

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave