Michalkó Gábor

Turizmológia


A turista költése

Tekintettel arra, hogy a turizmust – számos tényező (életminőség-növelés, kultúraközvetítés stb.) mellett – leginkább bevételorientáltsága jellemzi, így a turista magatartásában kiemelt szerepet játszik költésének nagysága és struktúrája. A turista költését alapvetően négy nagy csoportra oszthatjuk: a szállásra (1), a vendéglátásra (2), a tevékenységét szolgáló létesítményekre (programokra) és a közlekedésre (3), továbbá az áruvásárlásra (4) fordított kiadásokra. Ezek a turista teljes költési struktúrájából átlagosan 25-25%-ban részesednek. Természetesen a költés szerkezete szoros összefüggést mutat az utazás céljával. Egy rokonlátogatásra érkező turista esetében a szállásra és vendéglátó-ipari szolgáltatásokra fordított költés elhanyagolhatóan alacsony, miközben a közlekedésben és az áruvásárlásban jelentkező kiadásai számottevőek. A költés struktúráján túlmenően nem szabad figyelmen kívül hagyni a turista összes kiadásának volumenét sem, mert az abból származtatható adók (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, társasági adó, jövedéki adó stb.) elősegíthetik a helyi költségvetés bevételi oldalának megteremtését. A költés volumene is összefügg a turista elsődleges úti céljával, bár ez a reláció a különböző úti céllal érkezők számának torzító hatása miatt a célterület szempontjából eltérő megítélésben részesül.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave