Michalkó Gábor

Turizmológia


A vonzerők térhez kötöttségének oldódása

Az utazások története során a piac igényszintjének változásából fakadóan jelentős mértékben kiszélesedett azoknak az objektumoknak a köre, amelyek helytől függetlenül potenciális vonzerőt jelenthetnek a turisták számára. Azoknak a klasszikus turisztikai célterületeknek (legyenek azok országok vagy települések), amelyek vonzerejében elsősorban a földrajzi nevükhöz kötődő pozitív gondolatok és képek a jellemzőek, ma már versenyezniük kell a szerényebb márkanévvel rendelkező terekkel. Ebből kifolyólag az utazási irodák katalógusaiban a kínálat már nemcsak a hely, hanem a tevékenység szerint is tematizálódik. Ugyan még találkozhatunk például olaszországi körutazásra vagy párizsi romantikus hétvégére invitáló ajánlatokkal, de egyre nagyobb szerepet játszanak a kizárólag veszélyes helyként, nehéz terepként vagy szórakoztató objektumként megjelenő célterületek.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave