MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Boros Gábor (szerk.)

Filozófia


Reneszánsz jog- és politikai filozófia

Természetesen a politikai gondolkodás reneszánszának is vannak 14. századi előzményei, melyeket a tudományos előzményekhez hasonlóan most csak megemlítünk. A ferencesek szegénységről alkotott elképzelései körül kirobbant politikai-filozófiai vitában Ockham és Padovai Marsilius (Defensor pacis – A béke védelmezője –, 1324) képviseltek jellegzetesen „laikus” álláspontot, melynek alapja az az elgondolás, hogy az állam organikus egység, amely akkor egészséges, ha egységét egyetlen hatalom uralma szavatolja. Ez az egységes hatalom pedig a világi uralkodó kezében kell hogy összpontosuljon, amellyel szemben az egyház hatalmi aspirációi a betegség, a békétlenség tüneteit jelentik. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az egyházi hatalomnak a világi alá rendelésével megvalósítandó abszolutista állam nem volt a középkori gondolkodók javaslatai között, s ennyiben ennek a képződménynek megjelenése a történelemben s a politikai gondolkodók műveiben jellegzetesen újkori fejlemény. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az újkori gondolkodók jellegzetesen a királyok abszolút hatalmának feltétlen hívei lettek volna. Inkább azt tükrözi, hogy az uralkodói hatalom korlátozásának, illetve megosztásának középkori, az egyház világi hatalmára épülő módozata helyett tisztán világi módokat igyekeztek találni. Az egyik ilyen újkori módozat a természetjog – középkori eredetű – gondolatának újszerű alkalmazása, amelynek alapja az az elgondolás, hogy a természet törvényei alapvetően a szuverént is kötelezik, s bizonyos természetes jogok alapvetően megilletik az alattvalókat, illetve polgárokat. A reformációval az a kérdés is felmerült, hogy miként viszonyulnak az új felekezetek képviselői a politikai hatalomhoz. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a lutheránusok inkább hajlottak a világi felsőbbség hatalmának elismerésére, mint a kálvinisták, akik – Kálvin genfi uralmának időszakát leszámítva – jobbára más vallású uralkodók alatt éltek.

Filozófia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2007

ISBN: 978 963 059 692 3

Az Akadémiai kézikönyvek Filozófia kötete az európai bölcselet történetének átfogó és részletes bemutatása; régóta vágyott, magas színvonalú alapmű érettségizők, középiskolai filozófia- és etikatanárok, egyetemi hallgatók és oktatók számára. A kézikönyv első, terjedelmesebb része az európai filozófia jelentős alakjait, iskoláit és áramlatait tekinti át a kezdetektől a 20. századig, történeti alapú megközelítésben, beleértve az adott korszakok filozófiájára ható külső tényezőket is. A második, rövidebb rész esszéi az egymástól elkülönülő kortárs irányzatok és filozófiák bemutatására összpontosítanak. A kötetet részletes tárgy- és névmutató egészíti ki. A filozófia ott volt az összes egyéb tudomány bölcsőjénél, és az újkor végéig magában foglalta az emberi tudás egységének ígéretét. Jelentősége az utóbbi évtizedekben újra nő, amit a szerteágazó szaktudományok sokaságának határterületein erősödő kompetenciája és aktivitása jelez. A főszerkesztő, Boros Gábor, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára és szerzőtársai ajánlása szerint a mű a filozófiával rendszeresen foglalkozókénál jóval tágabb körnek: a nagy sikerű sorozat, a Kémia, a Világirodalom, a Fizika, a Világtörténet stb. olvasóinak, a tudományok iránt nyitott és érdeklődő széles hazai közönségnek is szól.

Hivatkozás: https://mersz.hu/boros-filozofia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave