MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Keserű György Miklós (szerk.)

A gyógyszerkutatás kémiája


Kvalitatív és kvantitatív modellek

A P-gp modellezés ugyanazt a ligand- vagy szerkezetalapú eszköztárat használja, mint más fehérjék modellezése esetén. Egészen a közelmúltig nem volt publikusan elérhető, emlős sejtből származó, röntgendiffrakcióval megoldott P-gp kristályszerkezet, így különböző prokarióta sejtekből származó ABC transzporter kristályszerkezetek (MsbA [Chang és mtsai 2001] és BtuCD [Locher és mtsai 2002]) szolgáltak csak kiindulópontként a homológia modellezéshez. A P-gp 12 transzmembrán hélixet tartalmazó membránfehérje, így bonyolultsága miatt viszonylag kevés modell született. 2009-ben azonban Aller és munkatársai elsőként publikálták az egér apo-P-gp röntgenkrisztallográfiával megoldott kristályszerkezetét 3,8 Å felbontásban (Aller és mtsai 2009). Az apo (szubsztrátot nem kötő, üres) szerkezeten megfigyelhető egy kb. 6000 Å3-ös kavitás a transzmembrán régióban, valamint az ATP kötéséért felelős két nukleotid kötő domén (nucleotid binding domain, NBD) egymástól mintegy 30 Å-ös eltávolodása. Két másik, ciklikus peptid inhibitorral együtt kristályosított szerkezet is elérhető, ahol jól megfigyelhető a szubsztrát kötőhely. A közölt szerkezetek jótékonyan hatnak a humán P-gp szerkezet modellezésére, hiszen az egér és humán P-gp szerkezet között 87%-os a szekvencia azonosság (Tarcsay és mtsa 2011a). A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem sokkal Aller és munkatársai cikkének megjelenése után Gottesmann és mtsai (2009) kétségbe vonták az egér P-gp szerkezet relevanciáját, és kristályosítási műterméknek tekintik azt, mivel véleményük szerint az apo szerkezet nem létezhet fiziológiás körülmények között úgy, hogy a NBD nem köt ATP molekulákat.

A gyógyszerkutatás kémiája

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 059 076 1

A gyógyszerkutatás értékteremtő folyamat, amit a legkülönbözőbb kémiai, biológiai és orvosi szak- és részterületek sokaságának alkalmazása jellemez. A kötet a folyamatra és annak lépéseire koncentrálva a témakör kémiai aspektusait dolgozza fel, így az Olvasók a kémikus szemével kísérhetik végig a gyógyszerkutatás folyamatát.

A könyv a szükséges gyógyszerkémiai, analitikai és fizikai kémiai, valamint eljáráskémiai ismereteket egységes formában tárgyalja, ugyanakkor rámutat azokra az informatikai, biológiai, orvosi, jogi és egyéb területekre, ahol a magasabb szintű integráció szempontjai érvényesülnek. Hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a gyógyszerkutatás kémiájában közel tíz év gyakorlat szükséges a kellő jártasság kialakításához. A szerzők közössége jelen kötettel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a szükséges ismeretek megszerzésének útja, ha jelentősen rövidebb nem is, de szemléletében egységesebb, összefüggéseiben áttekinthetőbb, eszköz- és módszerválasztásban tudatosabb lehessen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-gyogyszerkutatas-kemiaja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave