MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Fazekas Tamás, Merkely Béla, Papp Gyula, Tenczer József (szerk.)

Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia


Multicentrikus gyógyszeres és ablatiós klinikai tanulmányok

Vizsgálat
Vizsgálat célja
Populáció
Utánkövetési idő / betegszám
Eredmény
ACE
Enoxaparin vs. heparin + orális antikoaguláció effektivitása és biztonságossága cardioversio előtt
Perzisztáló pitvarfibrilláció (> 48 óra ≤ 1 év)
Max. 47 nap / 503
Az enoxaparin ugyanolyan effektív és biztonságos (non-inferior), mint a hagyományos módszer.
ACTIVE W
Clopidogrel + ASS vs. warfarin cardiovascularis és vérzéses komplikációra gyakorolt hatása pitvarfibrillációban
Pitvarfibrilláció egy vagy több rizikófaktorral
2 év / 6600
A vascularis komplikációk gyakorisága a clopidogrel + ASS csoportban magasabb volt (5,64% vs. 3,63%), a vérzéses komplikációk számában nem volt különbség
ACUTE
TEE vizsgálattal előkészített elektrocardioversio biztonságának vizsgálata
Pitvarfibrilláció (≥ 48 óra) időtartam
Max. 8 hét / 1222
A thromboemboliás szövődmények tekintetében nem volt különbség a TEE és a konvencionális (min. 3 hét INR-kontrollált anti-koaguláció) között.
AFASAK
Warfarin vs. ASS (75 mg) vs. placebo thromboembolia megelőzésére
Krónikus pitvarfibrilláció
2 év / 1007
Thromboemboliás komplikációk gyakorisága: 2,0% (warfarin) vs. 5,5% (ASS) vs. 5,5% (placebo, p<0,05); a vérzéses kompli-kációk száma a warfarin-csoportban magasabb
AFASAK 2
A Warfarin hatása mini fix dózisban egyedül vs. kombinációban ASSZ-el (300 mg) vs. Warfarin INR-kontrollal thrombo-emboliás, illetve vérzéses komplikációra
Pitvarfibrilláció
3 év / 777
A thromboemboliás komplikációk gyakorisága 1 év után: minidózis: 5,8%; warfarin + ASS: 7,2%; ASS: 3,6%; INR-kontrollált warfarin: 2,8%; (p=0,67); 3 év után nem volt különbség. Súlyos vérzéses komplikáció ritkán fordult elő.
AF-CHF
Randomizált, nyitott, célja a frekvencia-kontroll és a ritmus-kontroll összehasonlítása congestiv szívelégtelenségben.
EF≤35%; NYHA III–IV vagy NYHA I és korábban EF≤25%, illetve paroxizmális pitvarfibrilláció
2 év / 1450
A vizsgálat még tart.
AFFIRM
Frekvenciakontroll és ritmuskontroll hatása a mortalitásra pitvarfibrilláció esetén
Pitvarfibrilláció
3,5 év / 4060
Összmortalitás 25,9% (frekvenciakontroll) és 26,7% (ritmuskontroll) p=0,08 (n. sz.); különbség csak a hospitalizációban 73,0% vs. 80,1% a frekvenciakontroll javára
APAF
Katéterablatio (körkörös pulmonalis vénaizoláció) és antiarrhythmiás kezelés összehasonlítása
Paroxizmális pitvarfibrilláció, korábbi eredménytelen antiarrhythmiás kezelés
Max. 1 év / 198
1 év elteltével az ablált betegek 93%-a és a gyógyszerrel kezeltek 35%-a volt sinusritmusban, 9%-ukban 2. ablatio volt szükséges. Az invazív stratégia eredményesebb, mint a gyógyszeres
ARCH
Amiodaron (i.v.) hatása a poszt-operatív pitvar-fibrilláció incidenciájára és a kórházi napok számára
Pitvarfibrilláció, nyitott szívműtét után (95% bypass)
1 hónap / 300
Az amiodaron 26%-kal csökkentette a pitvar-fibrilláció rizikóját (p=0,01). A kórházi napok száma nem csökkent szignifikánsan a placebóhoz képest
ARREST
amiodaron hatása a reanimáció kimenetelére
Akut VF vagy VT miatt reanimált betegek
A kórházba érkezésig / 504
Nincs különbség az amiodaron- és a placebo-csoport között a reanimáció idejében; a leadott DC-sokkok és az egyéb AA-gyógyszerek számában. Túlélés kórházi felvételig: 44% vs. 34% (Amio vs. placebo, p=0,02)
ATRIA
Pitvarfibrilláció epidemiológiai vizsgálata/becslése 2050-ig
≥20 éves kor, 1996–1997 között pitvarfibrilláció diagnosztizált
18 hónap / Változó / 17974
Pitvarfibrilláció átlagos prevalenciája 0,95% (0,1% < 55 éves; 9,0% ≥ 80 éves). A pitvarfibrillációban szenvedő amerikaiak számát 2,3 millióra becsülik; 2050-ig ez 5,6 millióra nőhet; kb. a fele nő lesz
BAFTA
Warfarin vagy ASA választandó idős pitvarfibrilláló betegekben
≥75 éves, pitvarfibrilláció
3 év / 1240
Stroke előfordulása idősebb betegekben is ritkább a warfarincsoportban (1,8% vs. 3,8% per év), vérzéses komplikáció egyenlő
CAFA
Warfarin hatása thromboemboliás szövődményekre pitvarfibrillációban
Pitvarfibrilláció (nem rheumás eredetű)
2,75 év / 378
Primer cél (ischaemiás stroke, szisztémás embólia, intracranialis vagy fatális vérzés): 3,5% (warfarin), 5,2%(placebo), 37% rizikócsökkenés
CAMIAT
amiodaron hatása az aritmogén szívhalálra posztinfarktusos betegekben
Myocardialis infarctus, VES ≥10/óra vagy ≥1 VT
1,79 év / 1202
amiodaron 38,2%-kal csökkentette a primer endpoint (reanimáció VT vagy VF miatt) gyakoriságát (intention-to-treat analízis)
CASCADE
Empirikus amiodaron vs. konvencionális EP/Holter-guided antiarrhythmiás kezelés összehasonlítása reanimált betegekben
Túlélt reanimáció VF miatt; indukálható VF/VT vagy ≥10 VES/óra
2,88 év / 224
Empirikus amiodaron kedvezőbb, mint az EP/ Holter-guided antiarrhythmiás kezelés valamennyi vizsgált paraméterben (cardialis halálozás; reanimáció VF miatt; ICD-sokk + syncope
CAST
Encainid, flecainid és moricizin mortalitásra gyakorolt hatása myocardialis infarctus után
Myocardialis infarctus, csökkent LV-EF, VES ≥ 6/óra
10 hónap / 1498
A flecainid- és az encainid-csoportban placebóhoz képest emelkedett volt a mortalitás, ezért ezt a részt idő előtt befejezték; a moricizin ág CAST II néven folytatódott, de a kezdeti kedvezőbb trend itt sem igazolódott
CHF-STAT
Antiarrhythmiás terápia (amiodaron) mortalitásra gyakorolt hatása szívelégtelenség és kamrai arrhythmia esetén
EF ≤40% és ≥10 VES/óra
2 év / 674
Az amiodaron nem csökkentette szignifikánsan a mortalitást. Nem ischaemiás szívbetegekben a kombinált végpont (hospitalizáció + SCD) csökkent (p=0,01)
CTAF
Low-dose amiodaron vagy propafenon vagy sotalol választandó paroxizmális pitvar-fibrilláció esetén
paroxizmális pitvarfibrilláció
16 hónap / 403
A pitvarfibrilláció-recidíva gyakorisága amiodaron mellett: 35%; sotalol és/ vagy propafenon mellett 63% (p < 0,001)
DIAMOND
A dofetilid profil-aktikus hatása magas arrhythmiamortalitású betegekben
congestiv szívelégtelenség vagy akut MI
18 hónap (legkevesebb 2 hónap)
dofetilide hatására kevesebb hospitalizáció; a mortalitás egyforma volt a verum- és a placebocsoportban
EMIAT
Amiodaron hatása a mortalitásra postinfarctusos betegekben
Myocardialis infarctus, EF ≤ 40%
21 hónap / 1486
Az amiodaron 35%-kal csökkentette az arrhythmiás halál gyakoriságát; a cardialis, illetve az összmortalitás nem változott
EMERALD
Dofetilide és sotalol hatásának összehasonlítása pitvarfibrillációban (dózis-válasz vizsgálat)
Pitvarfibrilláció vagy flutter (1 héttől 2 évig)
Átlagosan 44 nap (dofetilide);35 nap (sotalol); 31 nap (placebo)
Az LA nagysága és a LVEDD csak a dofetilide-csoportban csökkent; a dofetilide eredményesebb volt mind az akut cardio-versióban, mind a ritmus-stabilizációban, mint a sotalol vagy a placebo
ESVEM
Antiarrhythmiás gyógyszerek hatékonyságának előrejelzése EP-vizsgálattal vagy Holter-EKG-val
Betegek indukálható VT-vel vagy > 10 VES/óra
Max. 6,2 év / 486
45%-ban az EP-study csoportban (a legbiztosabban sotalol esetén) 77%-ban a Holter-csoportban lehetett a hatást előre megjósolni; a sotalol volt a legeredményesebb a kamrai arrhythmiák és a halálozás csökkentésében
EURIDIS/ ADONIS
A dronedaron effektivitása paroxizmális pitvarfibrillációban
paroxizmális vagy perzisztáló pitvarfibrilláció
1 év / 1237
A dronedaron szignifikán-san csökkentette a pitvar-fibrilláció fellépésének rizikóját (EURIDIS: 22%-kal, ADONIS: 28%-kal)
GESICA
Low-dose amiodaron összmortalitásra gyakorolt hatása szívelégtelenségben
NYHA II–IV optimális terápia ellenére, EF ≤ 35
2–24 hónap / 516
Az amiodaron csökkentette mind a hirtelen szívhalált (RR:27%), mind a szívelégtelenség miatt bekövetkezett halálozást (RR:23%); a hospitalizáció szintén 31%-kal csökkent
HOT CAFE
Mortalitásvizsgálat ritmuskontroll vagy frekvenciakontroll esetén pitvar-fibrillációban
Pitvarfibrilláció
1,7 év / 205
Összmortalitás, thrombo-emboliás szövödmények és intracranialis vagy egyéb vérzés tekintetében nem volt különbség a ritmuskontroll és a frekvenciakontroll csoportban
METAFER
Retard metoprolol effektivitása pitvarfibrillációban elektrocardioversio után
Pitvarfibrilláció, elektrocardioversio után
6 hónap / 394
A verum csoportban 96 betegben, a placebo-csoportban 118 betegben lépett fel újra pitvarfibrilláció (p=0,005)
PAFAC
Pitvarfibrilláció incidenciája antiarrhythmiás kezelés alatt cardioversio után
Perzisztáló pitvarfibrilláció
Átlag 266 nap / 848
Pitvarfibrilláció gyakorisága 1 év után: 67% (sotalol), 65% (chinidin + verapamil), 83% (placebo)
PATAF
Warfarin (INR 2,5– 3,5, illetve 1,1–1,6) vs. ASS 150 mg hatása a thrombo-emboliás szövődményekre
Pitvarfibrilláció (nem rheumás eredetű)
2,7 év / 729
Vascularis eredetű halálozás, stroke, thromboembolia és fatális vérzés összesített incidenciája 2%. Az ASS és a low-dose warfarin-csoportban ugyanez 10%.
PIAF
Ritmuskontroll és frekvenciakontroll összehasonlítása pitvarfibrillációban
Tünetekkel járó pitvarfibrilláció
1 év / 252
A tünetek mindkét csoportban (diltiazem és amiodaron) egyformán csökkentek; a kamrai frekvencia szignifikánsan csökkent; életminőségben nem volt különbség
RACE
Ritmuskontroll és frekvenciakontroll összehasonlítása pitvarfibrillációban
Pitvarfibrilláció
2,3 év / 522
Az összesített endpoint tekintetében (cardio-vascularis mortalitás, szívelégtelenség, thrombo-emboliás szövődmények, vérzés, pacemaker-implantáció szükségessége vagy gyógyszeres szövőd-mény) a frekvenciakontroll (17,2%) nem rosszabb, mint a ritmuskontroll (22,6%)
SAFIRE-D
Dofetilid hatásának vizsgálata az akut konverzióra és a pitvarfibrilláció megelőzésére
Pitvarfibrilláció vagy flutter (2–26 hét)
1 év / 325
Dofetilid effektivitása akut kv-ban: 6.1%, 9,8%, és 29,9% (növekvő dózisban, placebo: 1,2%); a SR-ban maradás valószinűsége 1 év után: 0,40, 0,37, 0,58 (placebo: 0,25)
SAFE-T
Amiodaron és sotalol összehasonlítása cardioversio után
Pivarfibrilláció
12–54 hónap / 665
Ritmusstabilizáló hatás amiodaron: 79,8%; sotalol: 79,9%; placebo: 68,2%; Mindkét gyógyszer effektívebb, mint a placebo az első pitvarfibrillációig eltelt idő meghosszabbításában
SATE
Propafenon vs. digitálisz + chinidin vs. propafenon + digitálisz vs. placebo pitvarfibrilláció akut konverziójára
Pitvarfibrilláció (< 48 óra)
24 óra / 246
A legsikeresebb volt a cardioversio propafenonnal egyedül vagy kombinációban; 24 óra múlva nem volt különbség a sinus-ritmus gyakoriságában
SHIELD
Azimilid hatása a kamrai arrhythmiák gyakoriságára ICD-s betegekben
Kamrai arrhythmiák, ICD-implantáció
1 év / 633
Az azimilid szignifikánsan csökkentette a VT, illetve a VF gyakoriságát
SOPAT
sotalol vs. chinidin + verapamil paroxizmális pitvarfibrilláció megelőzésére
paroxizmális pitvarfibrilláció
1 év / 1033
Emelt dózisú chinidin + verapamil kombinációja volt a legeredményesebb sotalol és placebo előtt
SPAF III
ASS 325 mg (alacsony rizikójú betegek) vs. low(fix)-dose warfarin + ASS (325 mg) vs. warfarin INR 2–3 (magasabb rizikó)
Nem valvularis pitvarfibrilláció alacsony és magasabb rizikójú betegekben
3 év / 1724
Thromboembóliás szövődmények (stroke) a magasabb rizikójú csoportban: 7,9% (low-dose warfarin + ASS) vs. 1,9% (warfarin INR 2–3), ezért ez a rész idő előtt befejeződött, a low-risk rész még tart
SPORTIF III
Warfarin vs. ximelagatran hatása stroke és perifériás embólia gyakoriságára pitvarfibrillációban (randomizált, nyitott, non-inferiority)
Pitvarfibrilláció
17,4 hónap / 3407
Stroke és perifériás embólia gyakorisága 1,6%/év a ximelagatran-csoportban, és 2,3%/év a warfarin-csoportban (abszolút RR 0,7%, relatív RR: 29%). Az összmortalitás 3,2%/év volt mindkét csoportban
SPORTIF V
Warfarin vs. ximelagatran hatása stroke és perifériás embólia gyakoriságára pitvarfibrillációban (randomizált, double-blind)
Pitvarfibrilláció
20 hónap / 3922
Stroke és perifériás embólia gyakorisága 1,6%/év a ximelagatrancsoportban és 1,2%/év a warfarin-csoportban (p = n. s.). Jelentős vérzés gyakorisága egyforma volt, az összes vérzéses komplikáció a ximelagatran-csoportban alacsonyabb
SSSD
Amiodaron vs. metoprolol vs. placebo hatása a mortalitásra posztinfarktusos betegekben
Myocardialis infarctus, EF ≤ 45%, VES
2,8 év / 368
A mortalitás alakulása: amio: 3,5%, meto: 15,4%, placebo: 7,9%. Az amio csak a metoprolollal szemben csökkentette a mortalitást (p=0,006)
SWORD
A d-sotalol mortaliásra gyakorolt hatásának vizsgálata myocardialis infarctus után
Akut myocardialis infarctus után, EF ≤ 40%
Legkevesebb 18 hónap/ 3121
Magasabb volt a mortalitás a d-sotalol csoportban (5% vs. 3,1%), mint a placebocsoportban, a vizsgálatot idő előtt megszakították

Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 748 7

A Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia első kiadását a szívritmuszavarok patofiziológiájában, farmakológiájában, diagnosztikájában és gyógyításában kiemelkedően jártas hazai szakírók vetették papírra. Az aritmiában szenvedő betegek optimális ellátásához nélkülözhetetlen, az idő tájt rendelkezésre álló elméleti és klinikai tudnivalókat átfogóan ismertető kézikönyv iránti olvasói érdeklődés és a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának Nívódíja bizonyította, hogy a szerzők és a szerkesztők erőfeszítései nem voltak haszontalanok. Egy évtized az élettudományok fejlődésének jelenlegi tempóját figyelembe véve nagyon hosszú idő. Az elektrofiziológia és (a)ritmológia mind a mai napig a szívgyógyászat egyik legdinamikusabban fejlődő technicizálódó ága, melynek vertikuma egyre nagyobb: a szívizom szabályos ritmikáját megzavaró, nemritkán öröklődő patobiokémiai eltérések felismerésétől az új típusú, innovatív gyógyszerek hozzáértő alkalmazásán keresztül az egyre kifinomultabb invazív terápiás eljárásokig ível. Ennélfogva idő- és szükségszerűvé vált a lényegbevágóan új diagnosztikai / képalkotó módszerek, gyógyszeres és instrumentális kezelési módozatok, valamint a nagy mintaszámú, randomizált, kontrollcsoportos arrhythmiavizsgálatok eredményein nyugvó és a szakmai tudományos irányelvek főbb útmutatásait visszatükröző ismeretek friss, kézikönyvbe foglalt szintézise: a tudományág fejlődésével lépést tartó jelen, második, új fejezetek beépítésével és a régebbiek újraírásával, felülvizsgálatával gazdagított kiadás megírása, összeállítása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fazekas-merkely-papp-tenczer-klinikai-sziv-elektrofiziologia-es-aritmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave