Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


Az aszparagin jelentősége a magasabb rendű növények N-anyagcseréjében

Az aszparagint már 1908-ban izolálták az Asparagus officinalisból, szerepét azonban csak az utóbbi években sikerült tisztázni. Nitrogénizotóppal táplált növényekben először a glutamin jelölődik, s csak később mutatható ki a jelzés aszparaginsavban. Ebből arra következtethetünk, hogy az aszparagin szintézise során a savamidgyök keletkezése nem ammóniából indul ki, mint a glutamin esetében:

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave