Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


A fejlődés ciklusos jellege, főbb fázisai

Az élet alapvető jellemvonása a periodicitás. Az új egyed keletkezését az egyed kifejlődése, utódok létrehozása, majd az öregedés és az elhalás követi. Az egyedfejlődés eme szakaszai az utódokban megismétlődnek, ezért az életet a Földön az életciklusok periodikussága jellemzi. Az egyedi élet nagy periódusa tehát visszatérő változásokat jelent, amelyben a periódusok többé-kevésbé ismétlődnek. Az életciklus a megtermékenyített petesejt osztódásával kezdődik, és az egyed elhalásával ér véget. A növények élettartama néhány hét, több hónap, több év, esetenként száz vagy több ezer év is (kaliforniai mamutfenyők) lehet. A többéves növények életciklusában kisebb éves ciklusok követik egymást. Mérsékelt égövünk lombhullató fái évenként lombosodnak, virágoznak, termést hoznak, majd a kedvezőtlen téli időszak beállta előtt lombjukat elhullatják, megkezdődik a téli nyugalmi állapot. A következő év tavaszán életciklusuk folytatódik, az előző évi ciklust újabbak követik. A növények esetében a periodicitás tehát az életcikluson belül is megtalálható, és szoros kapcsolatban van az évszakok váltakozásával, ezért az éves ciklusokban lejátszódó morfológiai változások törvényszerű egymásutánisága — lombfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás, nyugalom — mögött az évezredek környezeti feltételeiben jelentkező évszaki periodicitáshoz való alkalmazkodás, s ennek genetikai determináltsága, öröklődése rejlik. Ezért, ha mérsékelt égövi lombhullató fáinkat az évszaki változásokból kiszakítjuk, trópusi környezetbe helyezzük át őket, az öröklött belső ritmus, az évszaki periodicitás legtöbbjüknél ott is bekövetkezik, lombjukat lehullatják.

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave