Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


A növényben levő víz állapota, a növényi sejt vízforgalma

A növény vízgazdálkodása szempontjából meghatározó a víz mobilitása, illetve a különböző erővel kötődő vízfrakciók aránya. Gyakorlatilag az élő növényi testben található vízkészlet valamilyen módon kötődik, de az egyes frakciók mobilitása különböző. A szállítóedények mikrokapillárisok, a bennük található vízkészletet tehát kapilláris erők kötik, és mert ezek jelentősen nem akadályozzák a víz mozgását, ez a mobilizálható „szabad” víz legjelentősebb formája. A sejtközötti járatokban található vízmennyiség szintén kapillárisan kötődik. Jelentős szerepe van a sejtek vízgazdálkodásában; alacsony hőmérsékleten ez a vízforma fagy meg először. Gyakorlatilag tehát a szállítóedényekben és a sejtközötti járatokban található vizet tekinthetjük „szabad” vízkészletnek. A sejtfal pórusaiban található víz a kapilláris erőkön túl kolloidálisan is kötődik, ezért mobilitása az előző két vízformához viszonyítva kisebb.

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave