Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


A szárazságtűrés morfofiziológiai alapjai

A növények fejlődéstörténetük során mind morfológiailag, mind fiziológiailag alkalmazkodtak a termőhely vízviszonyaihoz. A rendszeres és tartós vízhiányhoz alkalmazkodott szárazságtűrő növények három csoportba oszthatók. A szukkulens növények (pl. kaktuszok) testükben nagy mennyiségű vizet raktároznak, vízmegkötő képességük nagy. Rendszerint zömök testűek, testfelületük kicsiny, bőrszövetüket vastag kutikula borítja. Kevés sztómával rendelkeznek, s ezek az epidermisz szintje alá süllyesztettek, gyakran zártak. Mindez csökkenti produktivitásukat. A sztómák ilyen alakulása ugyanis nemcsak a transzspiráció intenzitását, hanem a gázcserét is csökkenti, ami a fotoszintézis intenzitásának csökkenéséhez vezet. E növények sejtjei viszonylag nagyok, ami kedvező a vízgyűjtésre, de vízvesztéskor irreverzíbilis károsodást szenvednek. E sejtek nehezen veszítik el vizüket, de rehidrálódni képtelenek, mert a sejtek vízvesztése a plazma denaturációjával jár.

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave