Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


A biokémiai reakciók energetikája

Az anyagcsere (metabolizmus) felépítő (anabolizmus) és lebontó (katabolizmus) folyamatok harmonikus egysége. Egy adott anyagcsere-folyamat számtalan, enzimek által katalizált biokémiai reakció rendezett, törvényszerű egymásutánja. Az anyagcsere-folyamatok szabályozott rendszere adja a sejtben lejátszódó biokémiai folyamatok összességét, az anyagcserét. A kémiai reakciókat energetikailag két csoportra oszthatjuk. Ha a reakció során energia szabadul fel, a reakció típusa exergonikus:

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave