Gébert Judit

Hogyan lehetséges ökológiai közgazdaságtan?


Bevezetés

Sokan azt gondolják, hogy a környezeti problémák megoldásának kulcsa a technológiai fejlődés. A technológia fogalmának számos meghatározása van. Nem célom, hogy válasszak ezek között, illusztrációként használom ezeket a definíciókat. Egy példa: „az az információ, ami ahhoz szükséges, hogy egy adott végterméket előállítsunk bizonyos erőforrások kombinálásával vagy felhasználásával” (Maskus, 2004, 9). Egy másik példa: „az az eszköz, aminek a segítségével a természetről szerzett tudásunkat a gyakorlati problémák megoldása érdekében alkalmazzuk” (Miles, 1995, 3). Eszerint a technológia egyszerre „hardver” (épületek, felszerelés stb.) és „szoftver” (készség, tudás, tapasztalat, intézményi szervezettség stb.). Egy harmadik példa: „olyan tevékenység, amellyel az emberiség befolyásolja a környezetet annak érdekében, hogy az kielégítse az igényeit” (Roberts, 2011, 52). E fejezet fő kérdése: megoldja-e a technológiai változás a környezeti és társadalmi problémáinkat?

Hogyan lehetséges ökológiai közgazdaságtan?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 917 8

Melyek azok a társadalmi hajtóerők, melyek a környezet leromlását okozzák? Milyen társadalmi, gazdasági berendezkedés szükséges ahhoz, hogy a környezetünk megóvása mellett jobb is legyen a világ? Ezek a könyv fő kérdései.

A szerző a konvencionális (főáramú) és az ökológiai közgazdaságtant hasonlítja össze – azt elemzi, hogy e két megközelítés milyen válaszokat kínál a fenti nagy kérdésekre. Amellett érvel, hogy e kérdéseket a konvencionális közgazdaságtan nem képes kezelni – ezek megválaszolásához az ökológiai közgazdaságtan tud megfelelő kereteket nyújtani.

A fogyasztás, a technológiai változás, a gazdasági növekedés és a kapitalizmus témái mentén részletesen bemutatja, hogyan visznek tévútra a konvencionális közgazdaságtan gazdaságpolitikai javaslatai, és milyen igazságosabb és fenntarthatóbb beavatkozási lehetőségeket javasol az ökológiai közgazdaságtan.

„Szinte mindenki érezheti a mindennapokban, hogy ami a világban történik, már nem szolgálja az emberiséget. Ennek ellenére a legtöbbször azt halljuk, hogy nincs alternatíva. Pedig van – vannak. Méghozzá jól megalapozott, átgondolt és kivitelezhető alternatíváink vannak, melyek mentén cselekedhetnénk – a könyvből pontosan kiderül, melyek ezek. A színes példákon keresztül azok is átláthatják jelen gondolkodásunk kritikáit és az ökológiai közgazdaságtan előremutató irányzatát, akik nem szakmai szempontból, hanem emberségből érdeklődnek egy jobb jövő iránt.” Dr. Köves Alexandra, ökológiai közgazdász, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság alelnöke

„Gébert Judit monográfiája hiánypótló a hazai ökológiai közgazdaságtani szakma számára. Látván az ökológiai közgazdaságtani szakirodalom mennyiségét, az ember azt hihetné, hogy a témában már nemigen lehet újszerű megközelítéssel szakkönyvet írni. Gébert Juditnak ez mégis sikerült. Olyan könyvet tett le az asztalra, amely kutatók számára is remek összefoglalást nyújt, valamint az egyetemi mesterképzésben is kiválóan hasznosítható.” Prof. Dr. Málovics György, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gebert-hogyan-lehetseges-okologiai-kozgazdasagtan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave