Gébert Judit

Hogyan lehetséges ökológiai közgazdaságtan?


Konvencionális kapitalizmusfelfogás

A konvencionális álláspont szerint a kapitalizmus intézményeiben megvan rá a lehetőség, hogy az ökológiai szempontok egyre jobban beépüljenek a kapitalizmus vezérlő elvei közé és átformálják a kapitalista társadalmak intézményeit. Ezt hívja a szakirodalom az ökomodernizáció álláspontjának (ecological modernization) (Mol, 2010). A kapitalizmus átalakításának eredményeképpen a gazdasági célok (például profitmaximalizálás) mellett egyenrangú szempont lesz az ökológiai cél (például ökoszisztémák egyensúlyának megőrzése) is (Buttel, 2000). Magyarán a kapitalista rendszerben megvan az intézményi kapacitás arra, hogy az megváltoztassa annak természeti környezetre gyakorolt hatását. Végül a kapitalizmus további fejlődése javuló környezetállapotot eredményez. Jó okunk van azt hinni, hogy az alapvetően társadalmi mozgalmakból eredő ökológiai szempontok átterjednek a gazdasági, fogyasztói szférába is.

Hogyan lehetséges ökológiai közgazdaságtan?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 917 8

Melyek azok a társadalmi hajtóerők, melyek a környezet leromlását okozzák? Milyen társadalmi, gazdasági berendezkedés szükséges ahhoz, hogy a környezetünk megóvása mellett jobb is legyen a világ? Ezek a könyv fő kérdései.

A szerző a konvencionális (főáramú) és az ökológiai közgazdaságtant hasonlítja össze – azt elemzi, hogy e két megközelítés milyen válaszokat kínál a fenti nagy kérdésekre. Amellett érvel, hogy e kérdéseket a konvencionális közgazdaságtan nem képes kezelni – ezek megválaszolásához az ökológiai közgazdaságtan tud megfelelő kereteket nyújtani.

A fogyasztás, a technológiai változás, a gazdasági növekedés és a kapitalizmus témái mentén részletesen bemutatja, hogyan visznek tévútra a konvencionális közgazdaságtan gazdaságpolitikai javaslatai, és milyen igazságosabb és fenntarthatóbb beavatkozási lehetőségeket javasol az ökológiai közgazdaságtan.

„Szinte mindenki érezheti a mindennapokban, hogy ami a világban történik, már nem szolgálja az emberiséget. Ennek ellenére a legtöbbször azt halljuk, hogy nincs alternatíva. Pedig van – vannak. Méghozzá jól megalapozott, átgondolt és kivitelezhető alternatíváink vannak, melyek mentén cselekedhetnénk – a könyvből pontosan kiderül, melyek ezek. A színes példákon keresztül azok is átláthatják jelen gondolkodásunk kritikáit és az ökológiai közgazdaságtan előremutató irányzatát, akik nem szakmai szempontból, hanem emberségből érdeklődnek egy jobb jövő iránt.” Dr. Köves Alexandra, ökológiai közgazdász, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság alelnöke

„Gébert Judit monográfiája hiánypótló a hazai ökológiai közgazdaságtani szakma számára. Látván az ökológiai közgazdaságtani szakirodalom mennyiségét, az ember azt hihetné, hogy a témában már nemigen lehet újszerű megközelítéssel szakkönyvet írni. Gébert Juditnak ez mégis sikerült. Olyan könyvet tett le az asztalra, amely kutatók számára is remek összefoglalást nyújt, valamint az egyetemi mesterképzésben is kiválóan hasznosítható.” Prof. Dr. Málovics György, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gebert-hogyan-lehetseges-okologiai-kozgazdasagtan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave