Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


A vállalati stratégia dinamikája alapján való csoportosítás

E fenti csoportosítással szoros kapcsolatba hozható a vállalati stratégiák irány és dinamika szerinti kategorizálása. Ebben az általánosan elfogadott (lásd pl. Csath, 2004; Barney et al., 2008; Grant, 2010; Wheelen et al., 2012) megközelítésben a vállalati stratégia irányulhat a meglévő tevékenységek és vállalati méret növelésére (növekedési stratégia), az elért tevékenységi kör és vállalati méret megőrzésére (stabilizációs stratégia), illetve a vállalati méret és/vagy tevékenységi kör csökkentésére, leépítésére (csökkentési stratégia).

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave