Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


Leépítés

A csökkentési stratégia a vállalat tevékenységi körének, illetve méretének redukálására irányul. Ide sorolhatók a szervezeteken belül végrehajtott racionalizálási stratégiák, kiszervezések, funkció- vagy tevékenységátengedések, de csökkentési stratégia következik be a vállalat felszámolásakor, végelszámolásakor vagy végkiárusításkor is. (Csath, 2004; Wheelen et al., 2012) A növekedési stratégia esetében a vállalat tevékenységi köre, illetve mérete növekszik, bővítheti termékportfolióját, megjelenhet új piacokon és ágazatokban, de értelmezhetjük vertikális vagy horizontális integrációként, illetve koncentrált vagy laterális diverzifikációként is aszerint, hogy meglévő értékláncához, erőforrásaihoz és képességeihez képest miként mozdul el.

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave