Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


Szerves növekedés

A menedzsmentközpontú megközelítésben szerves növekedésként értelmezhetjük a vállalati tevékenységek közül mindazt, amely során egy vállalat nem lép tranzakciós kapcsolatba más vállalattal, hanem kizárólag a meglévő erőforrásaira és képességeire támaszkodik. Ebben az esetben a vállalat a növekedését teljes mértékben a saját tapasztalataira építve végzi, minden tekintetben a maga erejéből kivitelezi. Éppen ezért nem a vállalati kapcsolatokon keresztül, vállalati együttműködések által, hanem a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával tapossa ki a növekedésének útját. A szerves növekedéshez nyugodt piaci környezet és tartós versenyelőnyök szükségesek. A szervezeti kereteknek lehetővé kell tenni, hogy a vállalat rugalmasan tudja kezelni az erőforrásait, felerősítve a versenyelőnyét. Mivel a versenyképesség forrása ebben az esetben belső elemekből fakad, ezért a vállalatnak a piaci viszonyok változatlansága mellett is képesnek kell lenni a adottságainak dinamikus, innovatív kiaknázására. Változó piaci környezet esetén a fokozódó verseny és az erősödő versenytársak miatt még kockázatosabb kizárólag belső forrásból növekedni. A szerves növekedés esetén előny lehet, ha a vállalat számára a versenytársakénál fejlettebb technológiák, szabadalmak, know-how-ok állnak rendelkezésre. További előnyt kovácsolhat a vállalat a márkanevéből, a funkcionális és általános menedzsmentképességeiből, a stabil tőkeszerkezetéből, valamint a vállalat függetlenségéből. (Barney et al., 2008; Grant, 2010; Csubák et al., 2011; Zsupanekné, 2011; Carpenter et al., 2014)

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave