Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


Működési és erőforrásterv

A működési terv azt mutatja be, hogy a vállalkozás hogyan és milyen erőforrások felhasználásával kívánja megvalósítani a termék-előállítás, illetve szolgáltatásnyújtás folyamatát. Annak érdekében, hogy a vállalkozás reális képet kapjon arról, hogyan fogja végezni tevékenységét, működési tervre van szüksége. Az operatív terv központi szerepet játszik az erőforrások elosztásában. A működési tervnek tartalmaznia kell a szervezeti felépítés leírását, beleértve a szervezeti ábrát is. A humán erőforrás a vállalkozás egyik legfontosabb erőforrása, a működési kiadások jelentős részét a bérszámfejtés és a kapcsolódó költségek teszik ki. Az üzleti tervezéssel összefüggésben az operatív terv egy táblázatos modell, amely tartalmazza a legtöbb működési és tőkekiadási tételt, valamint a fizikai tételek számszerűsítését, mint például az irodaterületek, az üzemek és a gépek. Az operatív terv a fő költséghajtó, míg a marketingterv a bevételi tényező, hiszen tartalmazza az értékesítés költségeit és bizonyos marketingköltségeket. (Szőllősi – Szűcs, 2015)

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave