Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


Pénzügyi és finanszírozási terv

A vállalatban zajló összetett folyamatok és ezek pénzügyi vonzata között fennálló szoros kölcsönhatás miatt a menedzsment nem nélkülözheti a stratégia végrehajtásához kapcsolódó befektetési és finanszírozási döntései együttes hatásának végiggondolását, számszerűsítését. Magát a folyamatot pénzügyi tervezésnek, a folyamat eredményét pedig – számszerűsített formában – pénzügyi tervnek nevezzük. A pénzügyi terv alapvető célja, hogy a vállalkozás tervezett tevékenységét jól tükröző, hiteles és részletes pénzügyi előrejelzések sorát mutassa be. Míg az üzleti terv egyéb részeiben a vállalat és az üzleti környezet jellegének bemutatására törekszik, a pénzügyi tervben a vállalkozás jövőbeli vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, a működés eredményeire koncentrál. (Szőllősi – Szűcs, 2015) A pénzügyi terv további célja, hogy a befektetők számára ebből a részből derül ki, hogy a vállalatba történő befektetés által milyen hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani, a hitelezők pedig arról kaphatnak információt, hogy a kölcsönfelvevőnek milyen az adósságszolgáltató kapacitása, azaz mennyire biztosított a tőketörlesztési és kamatfizetési képessége.

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave