Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Záró gondolatok

Csaba László eddigi életműve jelen sorok írója számára egyebek mellett azt üzeni, hogy érdemes őrizkedni a konformizmustól, hiszen az a tudós lélek átka lehet. Ezért is mondhatjuk, hogy egy merőben új alapfeltevésekre építő dialógusra van szükségünk a nyílt, dinamikus, memóriával rendelkező komplex társadalmi-gazdasági innovációs ökoszisztémáról, ha és amennyiben azt szeretnénk, hogy jobban megértsük, mi is folyik éppen a rendszerben, és mi az, amit lehetőségeink szerint tehetünk a kívánt úton való haladás érdekében. A komplexitást beépítő és árnyaltabb megközelítés azért is fontos, mert tudatosítja, hogy jelentéktelennek tűnő és éppen hangsúlytalanságukon keresztül ható mikrofolyamatok hogyan képesek úgy áthangolni a nyílt, adaptív és dinamikus makrorendszert, hogy végül más minőség jöjjön létre. Ez a kutatási program reményeink szerint azt is hírül viheti, hogy a közgazdaságtanban nemcsak az a szép, hogy nem értjük, de vannak dolgok, amiket még a precíz és konzisztens matematikai modellekkel együtt sem érthetünk meg, mert a világgazdaság komplex rendszerében nem az egyenlőségek, hanem az egyenlőtlenségek, az egyensúlytalanságok a meghatározók.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave