Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Erős versenynyomás

A divesztíció, a nem hatékony beruházásoktól való menekülés – és a felszabadított pénzek átterelése az ígéretes információs és informatizálódó ágazatokba, területekre –, a gazdasági teljesítmény növekedése a leggyengébbek kihullásával nem valósulhatna meg a verseny nyomása nélkül. A verseny erősödése és a versenypozíciók ideiglenes jellege azonban nem feltétlenül csak pozitívum a társadalom számára, hiszen a vesztesek kihullása egyben anyagok megsemmisülése, pocsékolás, környezetszennyezés – bár a just-in time korában jóval kisebb, mintha az ipari kapitalizmusban történt volna ugyanilyen arányú kiselejteződés. További problémát jelent, hogy a veszteség olykor függetlenedik a személyes vagy vállalati erőfeszítésektől. Mint ahogyan a sport területén a győzelemben vagy a vereségben a teljesítménytől független tényezők is közrejátszanak, a gazdaságban sem csak a kiválóságtól, az erőfeszítésektől, a menedzseri képességektől és hasonló tényezőktől függ a siker, hanem számtalan más tényező is hat, és a véletlennek sem elhanyagolható a szerepe.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave