Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Globális és lokális közgazdaságtan

Mit jelent közgazdásznak lenni Magyarországon? A látszólag egyszerű kérdés mögött sok évtizedes szakmai viták húzódnak meg. Kik a közgazdászok? Mi a közgazdaságtan? Ugyanaz-e a feladata egy közgazdásznak Amerikában, mint Magyarországon? A kérdésre adhatunk normatív vagy leíró választ. A rendszerváltást követő két évtizedben a közgazdaságtan művelése kapcsán komoly normatív vita zajlott, amely arról szólt, milyennek kellene lennie az oktatásnak és a kutatásnak. A 70. születésnapját ünneplő Csaba László fontos résztvevője ennek a vitának. Évtizedeken át hangsúlyozta a nyugati közgazdaságtan sokszínűségét, az interdiszciplináris szemlélet jelentőségét, a magyar ügyekkel való foglalkozás fontosságát, és harcolt a közgazdaság-tudomány bevezető tankönyvekre történő leegyszerűsítése ellen. Gondolkodása sok tekintetben rokon a világszerte legismertebb magyar közgazdász, Kornai János szemléletével: mindketten a tágan értelmezett intézményi iskola képviselői.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave