Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Európai érték-e a társadalmi szolidaritás és méltányosság?

Az Európai Unió (EU) alapdokumentumai egyértelműen európai értékként definiálják a társadalmi szolidaritás és a gazdasági, szociális és intézményi méltányosság fő elemeit (European Union 2016). Az alapszerződés a Preambulumban megfogalmazza a harmonikus fejlődés igényét, amin a regionális különbségek csökkentését és az elmaradottabb régiók felzárkóztatását érti. A 8. cikkelyben megfogalmazza azt az elvárást, hogy az Unió minden tevékenységében arra törekedjen, hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket. A XVIII. fejezet definiálja az Unió céljait a gazdasági, szociális és területi kohéziót illetően, a 177. cikkely pedig előírja a Strukturális és Kohéziós alapok felállítását.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave