Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Az iparpolitika (át)értelmezése

Az iparpolitika tárgyalását nemcsak az nehezíti, hogy tartalma időben és térben változatos volt, hanem maga az ipar mibenléte is átalakult. Botos (2010) és Voszka (2019) mindkettőről alapos áttekintést ad. Rodrik (2007) az iparpolitika átfogó fogalmát használja: egy a gazdaságot dinamizáló, átstrukturáló politikát ért alatta, függetlenül attól, hogy maga a tevékenység az ipar területére tartozik-e. Ez a széles értelmezés hovatovább már parttalanná teszi a fogalmat, az azonban általános megközelítésnek mondható, hogy az iparpolitika az ipar kiterjedtebb fogalmára épül, és magában foglalja a feldolgozóiparon, bányászaton, energetikán kívül a termeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat és a kutatás-fejlesztést.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave