Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


A reindusztrializáció világgazdasági kontextusban: az állami beavatkozás újragondolása

Az Európai Bizottság 2021. évi munkaanyaga szakítást jelent az állami támogatások korábbi szigorú korlátozásával szemben. Az anyag ugyanis kimondja, hogy célirányosan finomítani kell a „közös európai érdekű kiemelt projektek” (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) szabályozásán, ami – a vonatkozó szabályok betartása mellett – lehetővé teszi a különösen fontos projektek állami támogatását. A következő években az állami támogatások eszköze erősödni fog, ami nemcsak gyakorlati, hanem gazdaságideológiai fordulatot is jelenthet az európai gazdaságpolitikában. És ez fontosabb változás, mint az, hogy az aktuális javaslatokban a szolgáltatások vagy éppenséggel az ipar fejlesztésének szükségességét helyezik-e a gazdaságpolitika fókuszába, mert a gazdaságok robusztus termelési szerkezetét amúgy sem tudják befolyásolni.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave