MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Cseke Ákos

A középkor és az esztétika


A szeretet a lélek szépsége

A karteziánus elmélet a gondolkodás elsőbbségére helyezi a hangsúlyt a lélek más képességeivel szemben. A filozófiának ebben a felfogásában a filozófia elsősorban tudás és tudomány, „mintha a tudás terve saját magától jelen volna az emberben mindenféle előfeltétel nélkül. Pedig lehetséges, hogy, épp ellenkezőleg, az igazság megragadásához elengedhetetlen az, hogy mindenekelőtt vágyjunk rá, vagyis szeressük.”662 Amennyiben Krisztus alakjában egy emberarcú, áldozatot hozó és szeretettel teli, vagyis szerethető (vagy gyűlölhető) igazság lép elénk, annak nem feltétlenül egy olyan ego felel meg, aki önmagát ens cogitansnak, gondolkodó lénynek véli (ilyesmire nem történik utalás az evangéliumokban), hanem aki még azelőtt és talán lényegibb értelemben ens volens és ens amans. akaró és szerető lény.663 Ez azonban alapjában rendíti meg a világhoz való, elsősorban „racionális” jellegűnek vélt viszonyunkat, az ember mint puszta „észlény” megkérdőjelezése ráadásul teret enged annak is, hogy a szépség nagyobb szerepet kapjon a gondolkodás egészében, mint a karteziánus rendszerben, egészen függetlenül a szép „esztétikai” értelmétől, mely, mint Wolfgang Welsch is utalt rá, már születése pillanatában eljegyezte magát a racionalizmus hagyományával.664


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 132 5

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cseke-a-kozepkor-es-az-esztetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave