MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Cseke Ákos

A középkor és az esztétika


Ars, idea, imitatio

Gilson idézi A középkori filozófia szelleme című könyvében azt a vélekedést, mely szerint „Descartes az ókoriak után következik, majdnem úgy, mintha közöttük és közte semmi nem lett volna, kivéve a fizikusokat.”935 Különösen érdekes ez az idézet annak fényében, hogy a fiatal Gilson Descartes-kutatónak készült, és a karteziánus gondolkodás vizsgálata vezette el a skolasztika gondolatvilágához: rá kellett jönnie, hogy Descartes vagy akár Leibniz istenképét, függetlenül attól, miként nyilatkoznak ezek a filozófusok a skolasztikáról, lehetetlen megérteni a középkori gondolkodás eredményei nélkül. Gilson talán némileg túloz, amikor kijelenti: „Descartes azt mondta, hogy meg akarja keresni az igazságot az értelem fényénél, amit pedig tett, az nem más, mint – legalábbis a metafizika területén –, hogy ismételten levonta a keresztény teológia fő következtetéseit, és közben úgy tett, mintha az a bizonyos teológia nem is létezett volna.”936 Descartes Isten-képe azonban biztosan nem születhetett volna meg az ókori filozófia és vallás nyomán, hiszen mindkettőből hiányzik a bibliai eredetű, de a középkori keresztény bölcselet által kidolgozott Isten mint a mindenek felett álló, végtelenül szabad, egyetlen, kizárólagos és legfőbb létező fogalma.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 132 5

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cseke-a-kozepkor-es-az-esztetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave