Sasvári Péter, Urbanovics Anna

A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei

Tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról


Bevezetés

Az országok tudományos tevékenységeit elsősorban két nagyobb helyszín köti le, azok vagy a felsőoktatási intézmények oktatóitól és kutatóitól, vagy a kutatóhálózatok kutatóitól származnak. A legnagyobb különbséget a tevékenységek profiljában találjuk: míg az egyetemek elsődleges feladata az előállított tudás megosztása, tehát a hallgatók oktatása, addig a kutatók elsődleges profilja a tudományos kutatás és a kutatási eredmények közlése a társadalom kihívásaira válaszként. Korábbi fejezeteink elsősorban az egyetemekkel álltak kapcsolatban, jelen elemzés viszont a kutatóintézetek csoportjait mutatja be és veti össze. Legfőbb célunk, hogy képet adjunk a hazai társadalomtudományi kutatóműhelyekről, valamint azokat összevessük és párhuzamba állítsuk az osztrák és német műhelyekkel.

A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 967 3

A tudományos munka napjainkban iparrá vált, ahol nemcsak a kutatási eredmények, hanem azok megjelenési helye és indexáltsága, láthatósága is számít. Ezzel párhuzamosan a szerzőknek és intézményeknek egyre inkább a tudatos tervezés eszközeivel szükséges szervezniük tevékenységeiket annak érdekében, hogy versenyképességüket megőrizzék. A tudományos publikálás alapjai folytatásaként megjelenő A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei című könyv gyakorlati példákkal szemléltetve vezeti végig az olvasót mindazon tényezőkön, eszközökön és stratégiákon, amelyekkel az intézmények tudományos versenyképessége fenntartható. A kötet nemcsak gondolatébresztés, de a megoldásokra példákat felsorakoztató útmutató is kíván lenni. Reméljük, hogy a nemzetközi rangsorok, a publikációfinanszírozási modellek vagy épp az egyes nemzetközi akkreditációs programban szereplő intézmények legjelentősebb témái segítséget jelentenek majd a tudomány útvesztőiben. A kötetet a doktorandusz hallgatóktól az egyetemi felsővezetőkig mindenkinek ajánljuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/sasvari-urbanovics-a-nemzetkozi-tudomanyos-lathatosag//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave