Sasvári Péter, Urbanovics Anna

A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei

Tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról


Rövidítésjegyzék

 
AHCI
Arts and Humanities Citation Index
ÁJB
Állam- és Jogtudományi Bizottság (MTA IX. osztály)
ARWU
Academic Ranking of World Universities
BCE
Budapesti Corvinus Egyetem
BGE
Budapesti Gazdasági Egyetem
CPCI
Conference Proceedings Citation Index
DE
Debreceni Egyetem
DEM
Demográfiai Bizottság (MTA IX. osztály)
DOI
Digital Object Identifier
ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System (európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, röviden: kredit)
EI
Engineering Index
EISZ
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
ELKH
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
EMPA
European Master of Public Administration Consortium
ERC
European Research Council
ESI
Essential Science Indicators
ESST
European Studies of Society, Science and Technology (Európai társadalmi, tudományos és technológiai tanulmányok)
GJO
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (MTA IX. osztály)
GMB
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság (MTA IX. osztály)
HTB
Hadtudományi Bizottság (MTA IX. osztály)
IF
Impaktfaktor
JASIST
Journal of the Association for Information Science and Technology
JCR
Journal Citation Report
JIFs
Journal Impact Factors
KEE
Közép-európai Egyetem
KRTK
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
KRTK KTI
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete
KRTK RKI
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
KRTK VGI
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete
LIBRI
International Journal of Library and Information Science
MA
Master of Arts
MATARKA
Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
ME
Miskolci Egyetem
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
MTMT
Magyar Tudományos Művek Tára
NASPAA
Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration
NFDB
Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (MTA IX. osztály)
NKE/UPS
Nemzeti Közszolgálati Egyetem / University of Public Service – Ludovika
NKUA/NTUA
National Technical University of Athens
ÖAW
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Osztrák Tudományos Akadémia)
PNAS
Proceedings of National Academy of Sciences
PPKE
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PTB
Politikatudományi Bizottság (MTA IX. osztály)
PTE
Pécsi Tudományegyetem
QS
Quacquarelli Symonds globális egyetemi rangsor
RTB
Regionális Tudományok Bizottsága (MTA IX. osztály)
SCIE
Science Citation Index Expanded
SJR
Scimago Journal Rankings
SPSS
Statistical Product and Service Solutions statisztikai szoftver (eredetileg: Statistical Package for the Social Sciences)
SSCI
Social Science Citation Index
STATA
Statisztikai szoftver, a statistics és a data szó összevonásával keletkezett
STEM
Science, technology, engineering, and mathematics
SZOC
Szociológiai Tudományos Bizottság (MTA IX. osztály)
SZTE
Szegedi Tudományegyetem
THE
Times Higher Education
TK
Társadalomtudományi Kutatóközpont
TK JTI
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet
TK KI
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet
TK PTI
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet
TK Recens
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Számítógépes Társadalomtudomány
TK SZI
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
USD
USA-dollár
WIFO
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Osztrák Gazdaságtudományi Intézet)
WoS
Web of Science
 

A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 967 3

A tudományos munka napjainkban iparrá vált, ahol nemcsak a kutatási eredmények, hanem azok megjelenési helye és indexáltsága, láthatósága is számít. Ezzel párhuzamosan a szerzőknek és intézményeknek egyre inkább a tudatos tervezés eszközeivel szükséges szervezniük tevékenységeiket annak érdekében, hogy versenyképességüket megőrizzék. A tudományos publikálás alapjai folytatásaként megjelenő A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei című könyv gyakorlati példákkal szemléltetve vezeti végig az olvasót mindazon tényezőkön, eszközökön és stratégiákon, amelyekkel az intézmények tudományos versenyképessége fenntartható. A kötet nemcsak gondolatébresztés, de a megoldásokra példákat felsorakoztató útmutató is kíván lenni. Reméljük, hogy a nemzetközi rangsorok, a publikációfinanszírozási modellek vagy épp az egyes nemzetközi akkreditációs programban szereplő intézmények legjelentősebb témái segítséget jelentenek majd a tudomány útvesztőiben. A kötetet a doktorandusz hallgatóktól az egyetemi felsővezetőkig mindenkinek ajánljuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/sasvari-urbanovics-a-nemzetkozi-tudomanyos-lathatosag//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave