Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


A tudásellenőrzés módszerei

Ez a lépés a modell lezáró fázisát jelenti mint külső tényező. Visszacsatolást ad az első külső tényezőhöz, nevezetesen a stratégiai célok, a tudásprioritások meghatározásához. Fontos kérdés, hogy a kitűzött célokhoz megtett belső kör lépései az eredetileg megfogalmazott célok elérését szolgálják-e, a rendszer működésének (belső ciklus) sikerült-e biztosítania, hogy a szervezet egésze szintjén megfogalmazott stratégiához teljes mértékben illeszkedjen mindaz az eredmény, amelyet a rendszer működése létrehozott. Ebből az elvárásból következik, hogy az egész rendszer eredményeinek tesztelése érdekében eggyel magasabb szintre kell lépni. Olyan eszközök, módszerek alkalmazása válik szükségessé, amelyek a szervezet egésze szintjén képesek választ adni a rendszer sikeres működését firtató kérdésekre.

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave