Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


Kompetenciaalapú vezetési stílus, gondolkodás és stratégia

A vezetés és annak jellemzői, a velük szemben támasztott követelmények mindig is klasszikus témának számítottak a menedzsment területén, mert fontos szerepet játszanak a szervezeti viselkedés tanulmányozásában (Kotter, 1998; Mintzberg, 1998; Knights & Willmott, 2007; Slocum & Hellriegel, 2007). A vezetés úgy definiálható, mint az a folyamat, amelynek során egy személy egy közös cél elérése érdekében befolyást gyakorol egy másik egyénre vagy csoportra, úgy, hogy a befolyását hatékonyan tudja érvényesíteni (House et al., 1999; Northouse, 2010; Bogenschneider, 2016).

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave