Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


A tudásmenedzsment-rendszerépítést támogató vezetési stílus

Kutatási eredményekkel igazolt tény (Gyökér & Krajcsák, 2009; Bencsik, 2005b; Gelei & Kenesei, 2016; Krajcsák, 2018), hogy az emberek akkor teljesítenek maximálisan, ha teljes mértékű az elkötelezettség érzése, ha sajátjuknak tekintik a munkájukat, amely a szervezeti célok elérésén túl egyéni céljaik eléréséhez is hozzásegíti őket. Ehhez a fentiekben már említett szervezeti kulturális háttérre van szükség (tanulószervezet), amely a bizalomra, a segítőkészségre, az egymásra való odafigyelésre alapoz. A versenyképességet csak a vezetői és munkatársi kötődés kialakításával lehet folyamatosan fenntartani. Ehhez pedig szükséges a szervezeti működés rugalmasságának biztosítása, hogy a szervezeten belül olyan motivációs légkör uralkodjon, amely a munkatársak kreativitását a minőségi termékek és szolgáltatások előállításának szolgálatába állítja (Bencsik & Bognár, 2007).

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave