Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


Változásmenedzsment – a tanulószervezetté válás folyamata – szervezeti memória

Annak érdekében, hogy a hagyományos szervezeti működés a TMR kiépítését célozza, korszerű változásmenedzselésre van szükség. Ez a változás érinti a szervezet egészét, beleértve a struktúrát, a kultúrát, a vezetői és munkatársi gondolkodást, viselkedést. A változás során a tanulószervezeti jellemzők érvényesülése támogatást jelent, ezek ugyanis segítik a szervezet egyéb paramétereinek sikeres átformálását (Yuesti & Sumantra, 2017; Rani & Hamzah, 2020; Hoe, 2020). A szervezeti memória szintén támogatást nyújt, elősegítve a szükséges ismeretek rögzítését és a feleslegessé váltak elfelejtését (Jennex & Olfman, 2004; Perez & Ramos, 2013; Foroughi et al., 2020). A sikeres változás lépéseinek megvalósításához az alábbiakban összefoglalt kutatási eredmények járulnak hozzá.

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave