Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


A tudásmenedzsment szerepe a logisztikában és az ellátási láncban

Dinamikus és versenyképes üzleti környezetben a logisztikai menedzsment egyre összetettebbé és tudásigényesebbé válik. A logisztikai folyamatok globalizációja, az együttműködésen alapuló logisztikai partnerség fejlesztése, az emberi erőforrások szerepe, valamint a logisztikai folyamatok digitalizálása csak néhány trend, amelyek hangsúlyozzák a tudás mint stratégiai erőforrás szerepét (Demeter et al., 2017). Ennek megfelelően a tudásstratégia kidolgozása és végrehajtása, amelyet egy kifinomult TM-folyamat támogat, egyaránt fontos a logisztikai folyamatok hatékony irányítása és ezáltal a kiváló szervezeti teljesítmény elérése szempontjából. A TM-folyamat és kapcsolódó intézkedései előnyeit elkezdték felismerni a logisztikai menedzsmentben (Kianto et al., 2018; Durst & Evangelista, 2018).

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave