MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Lőrinc László

Életmódtörténet II.

Középkor


A lovagi kultúra utóélete

A lovagvilág a kora újkorban lehanyatlott: a XVI. században Don Quijote, a lovagi eszményekhez ragaszkodó regényfigura már szánalmat és derültséget kelt. A tűzfegyverek, a zsoldoskatonák gyalogos, gépies, személytelen tömege legyőzi a bajnokokat. De a lovagi kultúra egyes elemeiben tovább él igazi lovagok nélkül is. A későbbi évszázadok „udvariasságában”, „udvarlásaiban”, férfi-nő kapcsolataiban (például a férfi virágot – vagy más ajándékot – visz a nőnek a randevúra, az ajtóban előreengedi, a kabátját felsegíti, az étterembe védelmezésül elsőnek lép be, ő rendel és fizet, bókokkal „ostromol”, felsorolja, mi mindent tenne meg a nőért stb.) és ez él még ma is. Jelen van ez a kultúra a modern kor „úriemberének” asztali, köz- és magánéleti viselkedésnormáiban, a kézfogásban, a koccintásban, a diplomáciai élet protokolljában, a „rendjeleknek” mint kitüntetéseknek állami adományozásában. Nem nehéz felismerni a lovagkor örökségét a párbajban, a „lovagias ügyeknek” még a XX. században is szokásos elintézési módjában, a „párbajképesség” valamint a párbajkódex többi fogalmában sem. Köztudott az is, hogy a világi és egyházi lovagrendek némelyike még ma is működik, megváltozott formában. (Magyarországon az 1920-as években a vitézi rend megalkotásával még új létrehozásával is próbálkoztak.) Az viszont már talán kevésbé kézenfekvő, hogy a különböző avatási szertartások (cserkészek, úttörők, katonák), azok esküszövegei, az ezekben foglalt követendő eszmények a lovaggá avatás, lovagi eskü hatását mutatják. A legtöbb állami címer ma is pajzs formájú, s a magyar nemzeti színek is az Árpád-házi királyok lovagi címerének színeiből keletkeztek.

Életmódtörténet II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 832 3

Ez a könyv nemcsak a középkori tárgyi környezetet (lakóhely, öltözet, táplálék stb.) mutatja be, hanem egyrészt szélesebb értelemben beszél az „élet kereteiről” (demográfia, higiénia, orvoslás, élelmezés, technika, termelés, településszerkezet stb.) másrészt a társadalom belső viszonyairól (család, egyes életkorok, nemek illetve társadalmi csoportok jellemzői és kapcsolatai stb.), végül a gondolkodásmódról (erkölcs, mentalitás, mindennapi rítusok, jogszemlélet, az idő és tér felfogása stb.). Ez a megközelítés a múlt bemutatása mellett korunk jelenségeit is értelmezi.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lorinc-eletmodtortenet-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave