MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Lőrinc László

Életmódtörténet II.

Középkor


A nagycsalád „kiterjesztései”: hűbériség, kolostorok, keresztszülők

A középkor azonban az eredeti barbár nemzetségi szervezethez fontos dolgokat tett hozzá. Ilyenek a földbirtok és a hűbériség. A nemzetség legfontosabb szervezője a közös nemzetségi földtulajdon volt, melynek sorsáról elvben csak a nemzetség közösen dönthetett, még akkor is, ha kisebb részei, családjai külön-külön használták és örökítették a földbirtok egyes darabjait. A hűbériséget tulajdonképpen a rokonsági szemlélet teremtette: két ember között mesterséges családi kötelék jön létre, melyben a hűbérúr az apa szerepét játssza, a hűbéres a fiúét. Ahogy a törzsi társadalomban a rokonok, ők is kötelesek egymást a külső erőkkel szemben megvédeni, fogságból kiváltani, a sérelmeket közösen megbosszulni és így tovább. Az állam megerősödésével, a központi zsoldos seregek megjelenésével a hűbériség elvesztette jelentőségét, ugyanúgy bomlott fel, mint általában a nagycsaládok a civilizálódás előrehaladtával. A belbékét és az emberek közötti kapcsolatokat ettől fogva az államszervezet biztosította. (Némileg a patriarchális nagycsaládok mintájára szerveződtek a kolostorok is, melyek élén az „apát” állt, tagjai a „fráterek” vagyis testvérek voltak. A család mintájára épült a világi egyház is, élén a Szentatyával, alsó szinten a lelki atyákkal. Ezek a szervezetek és közösségek persze ettől még nem váltak családokká, de az elnevezések, a szóhasználat mutatja, hogy a szorosabb emberi kapcsolatokat csakis a családi kötelékek mintájára, azokhoz hasonlítva tudták elképzelni.) A rokoni szálak mesterséges kiterjesztésének lehet tekinteni a keresztszülők választásának szokását is. Lehetőleg minden gyereknek más keresztszülőt kerestek, minél szélesebb körből, minél gazdagabbak közül. E mögött a szokás mögött is ott volt a családok közötti – nemzetségen belüli vagy kívüli – kapcsolatok erősítése, a jó viszony, a „béke” biztosítása. De még fontosabb volt az így létrejövő gazdasági együttműködés, kölcsönös segítség. A keresztszülő ugyanis gyakran megajándékozta a gyermeket, és a szülők halála esetén – ami a fentiekből következően gyakori volt – gondoskodott vagy segített gondoskodni az árván maradt gyerekről.

Életmódtörténet II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 832 3

Ez a könyv nemcsak a középkori tárgyi környezetet (lakóhely, öltözet, táplálék stb.) mutatja be, hanem egyrészt szélesebb értelemben beszél az „élet kereteiről” (demográfia, higiénia, orvoslás, élelmezés, technika, termelés, településszerkezet stb.) másrészt a társadalom belső viszonyairól (család, egyes életkorok, nemek illetve társadalmi csoportok jellemzői és kapcsolatai stb.), végül a gondolkodásmódról (erkölcs, mentalitás, mindennapi rítusok, jogszemlélet, az idő és tér felfogása stb.). Ez a megközelítés a múlt bemutatása mellett korunk jelenségeit is értelmezi.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lorinc-eletmodtortenet-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave