Adamik Tamás

Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig


Marcus Tullius Cicero élete és beszédei

Cicero Kr. e. 106. január 3-án született Arpinumban (ma: Arpino), egy latiumi kisvárosban, Rómától délkeletre mintegy 110 kilométerre. Tehetős szülei a lovagrendhez tartoztak, s távoli rokonukként tisztelték a szintén arpinumi Gaius Mariust, a híres hadvezért. Cicerót öccséhez, Quintushoz mindvégig szívélyes viszony fűzte. Szülei ügyvédnek szánták, ezért a korabeli Róma leghíresebb jogtudósához, Quintus Mucius Scaevolához (Kr. e. 170–87), az augurhoz küldték tanulni, aki Laelius veje és a híres szónok, Licinius Crassus apósa volt. Ennek halála után a másik Quintus Mucius Scaevolánál (Kr. e. 140–82), a pontifex maximusnál folytatta jogi tanulmányait. A retorikát olyan nagy szónokoktól sajátította el, mint M. Antonius és Licinius Crassus. Filozófiát a szkeptikus Philónnál hallgatott, aki 88-tól Rómában tanított egészen 85-ben bekövetkezett haláláig. Szkeptikus tanaihoz Cicero mindvégig hű maradt, s hatása már első művében, a 84–80 között keletkezett De inventionében (A feltárásról) megmutatkozik. Philón halála után a sztoikus Diodotos tanítványául szegődött, s mesterét meghívta saját házukba, hogy ott nyugodt körülmények között csak a filozófiának élhessen.

Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 042 7

A római irodalom egészét összefoglaló, a felsőfokú oktatás igényeit is kielégítő kézikönyv magyar nyelven még nem készült. A korábbi magyar nyelvű munkák az egyes korszakokra összpontosítottak; a Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig című, kivételes jelentőségű monográfia azonos terjedelemben és súllyal kívánja tárgyalni az összes korszakot.

A római irodalom akkor születik meg, amikor Róma egész Itália irodalmi lehetőségeit magában tudja összegyűjteni. A régi latinok kemény földműves munkával és katonáskodással foglalkozva egyszerű életet éltek; e primitív egyszerűség utáni sóvárgás mindvégig megmarad a római irodalomban. Az etruszk hatás nyomairól viszont az anyagi javak és az élet szépségeinek szeretete, a gladiátori játékok kedvelése árulkodik. Ugyanakkor a római állam szolgálatának eszméje is mindvégig hatott, amely a görög szellemiséggel és a lelki jólneveltséggel párosulva a homo Romanusból homo humanust nevelt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/adamik-romai-irodalom-a-kezdetektol-a-nyugatromai-birodalom-bukasaig//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave