Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Ütemes énekversek és dallamformák a XVI. században

Volt már arról szó, hogy XVI. századi énekeink magyarnak nevezhető, elsősorban tehát név szerint ismert magyar szerzőtől származó és idegen jellegzetességet vagy konkrét hatást nem tükröző dallamait sem tekinthetjük stílusukat nézve népzenei ihletésű vagy éppen népzenei fogantatású dallamoknak. Jelentős részük szomszédnépi inspirációra mutat, mások műzenei – tehát szintén nem hazai – indításból eredő formáló technika jeleit árulják el. Ezekben a szöveg és a dallam viszonya alig lehet azonos olyan dalainkkal, amelyek minden külső inspirációtól függetlenül, kizárólag a magyar nép ősi zenei ösztönéből, emlékeiből és stílusaiból, ennek a stílusnak a belső törvényei szerint és hagyományos formáiban, esetleg e hagyományos formák külső ösztönzéstől független vagy függetlenné vált variációjaként jöttek létre. Éppen ezért, bármennyire összetartoznak és kölcsönhatásban állnak egymással, a helyes kiindulás érdekében egyelőre külön kell választanunk a szövegeket és a dallamokat, hogy bizonyos alapvető szempontok tisztázása után összefüggésüket, kölcsönhatásaik arányát és mértékét és ezekből felépülő együttélésük jelenségeit helyesen tudjuk értékelni.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave