Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


A szerkesztő előszava a második, átdolgozott és bővített kiadáshoz

A zenetörténet kutatói számára mindig vonzó feladatot jelentett történeti dallamaink kritikai kiadása. A XIX. századi elődök, majd Kodály Zoltán úttörő munkája után Szabolcsi Bence alapvető jelentőségű tudatos és rendszeres feltárásai következtek a magyar zene régmúlt századainak vonatkozásában. A XVI. századi dallamok kutatásának alapját Tinódi és Hoffgreff históriás énekei, valamint néhány gyülekezeti ének jelentette. Az 1958-ban megjelent Régi Magyar Dallamok Tára I. kötetében viszont már ugrásszerűen megnőtt a feldolgozott és megfejtett dallamok száma. Csomasz Tóth Kálmán, a szerző ugyanis a XVI. századi verses szövegeket nemcsak egykorú, hanem XVII. és XVIII. századi források dallamaival is társította. A közölt variánsokkal és töredékekkel együtt több mint negyedfélszáz dallamból álló jelentős XVI. századi dallamtár jött létre. A gazdag, sokrétű, egyszólamú dallamkincs forrásainak közlése mellett a kötet gondolatébresztő tanulmányok sorát, XVI. századi magyar dallamaink monográfiáját is magában foglalta.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave