Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Die Quellen der Ungarischen Melodien des 16. Jahrhunderts

Die Melodien des 16. Jahrhunderts sind die ältesten schriftlichen Denkmäler der ungarischen Musik. Die mündlichen musikalischen Überlieferungen gehen aber, wie durch volksmusikalische Analogien bezeugt wird, bis in die Zeit vor der Landnahme (896) zurück. Von den 370 Melodien (Varianten und Fragmente mitgerechnet) unserer Ausgabe stammen 56 aus ausländischen, profanen oder aus ungarischen volkstümlichen Quellen, 61 aus alten und neueren katholischen Quellen, 253 aus protestantischen Quellen bzw. Glossen des 16.–18. Jahrhunderts. In der ersten Gruppe sind rund 50, in den kirchlichen Aufzeichnungen des 16. Jahrhunderts kaum einige ungarische Melodien zu finden, hingegen enthalten die protestantischen Ausgaben des 18. Jahrhunderts weit mehr ungarische Melodien als das Ganze als ungarisch zu betrachtende Material des 16. Jahrhunderts. Von den Melodien der kirchlichen Gesangbücher betrachten wir als ungarische jene, die außer der Stilprüfung folgenden Bedingungen entsprechen:

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave