Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Introduction

Scholarly research into early Hungarian poetry has so far aimed at the thorough investigation of the literary, historical and metrical aspects of poetic texts from the 16th century or before. It has also treated its relations with European cultural history, but it has failed to trace all the melodies relevant to these texts and treat them with musicological respect. Hungarian poetry in the 16th century is, however, a literature of songs in its integrity: nearly all the words of the verses were sung, which was in conformity not only with the general customs of the time but with the idiosyncratic ancient traditions of Hungarian poetry as well. The texts usually survived without musical notation in the sources. Nevertheless, there is a reference to the melody practically above each text it generally was, or could be, sung with, except for the pieces known to be permanently linked with a specific melody. It is evident that the research into the history of literature focusing on texts without the knowledge of melodies could not yield comprehensive results. The inner historical correlations, the cultural relations with the neighboring peoples, the emerging metrical problems and, last but not least, the relationship between literature, folk poetry and folk music call for the systematic study of melodies. In this respect, the history of literature and the history of music are interdependent.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave