Boros Gábor

Spinoza és a filozófiai etika problémája


) Összefoglalás

A negyedik rész az Etika leghosszabb és a legtöbb rétegből összetett része. A bevezetőben az értékfogalmak újabb fontos jellemzőit ismerjük meg, az első tételekben az általános emberi állapotról, az emberi gyengeség alapjáról van szó, majd fokozatosan közelítünk e rész talán legfontosabb témájához, az ember társadalmiságának s az állam kialakulásának fő kérdéseihez. Ezt a különböző indulatok értékelése követi abból a nézőpontból, hogy mely affektusok egyeztethetők össze az ember lényegét alkotó törekvés észszerű aktualizálásával, az „igazi” erénnyel. Legvégül pedig a „szabad ember” jellemzőinek tárgyalása következik, mielőtt Spinoza mindazt, amit ebben a részben elmondott, „főtételek” formájában összefoglalná. Ez utóbbi tény maga is arra látszik utalni, hogy Spinoza teljes mértékben tudatában lehetett annak, hogy az egész rendszer szempontjából meghatározó jelentőségű kérdéseket tárgyal e részben, s talán nem is volt mindig elégedett azzal a móddal, ahogyan e problémákat kezelnie sikerült, hiszen többször is utal arra, hogy keresi a jobb vagy csupán érthetőbb megfogalmazásokat. A 18. tétel megjegyzésében például megpróbálja rövid összefoglalását adni annak, amit aztán a következőkben „a mi részletes, geometriai módszerünk szerint” szándékozik előadni, „hogy mindenki könnyen megérthesse azt, amit gondolok”.

Spinoza és a filozófiai etika problémája

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 032 8

Hivatkozás: https://mersz.hu/boros-spinoza-es-a-filozofiai-etika-problemaja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave