Collins Francis S.

Isten ábécéje

Egy tudós érvei a hit mellett


A földi élet eredete

A tudomány ma már jó úton halad afelé, hogy meghatározza a földi élet kialakulásának állomásait. Tudjuk, hogy az univerzum nagyjából 14 milliárd éves. Száz évvel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy saját bolygónk mióta létezik. Azután a radioaktivitás, illetve egyes izotópok természetes bomlásának felfedezése elegáns és kifejezetten pontos módját szolgáltatta a földi kőzetek kormeghatározásának. A módszer tudományos alapjait részletesen ismerteti Brent Dalrymple A Föld kora című könyvében. A módszer három radioaktív elem ismert és nagyon hosszú felezési idején alapszik, amelyek állandó sebességgel bomlanak el, és alakulnak át más stabil elemekké. Az urán lassan ólommá változik, a kálium argonná alakul, az egzotikusabb stroncium pedig ritka rubídiummá. E három elempár bármelyike mennyiségének megmérésével megbecsülhetjük az adott kőzet korát. A három független módszer tökéletesen egybehangzó eredményt ad: ezek szerint a Föld kora 4,55 milliárd év, miközben a becsült hiba csupán egy százalék. A Föld mai felszínének legöregebb kőzeteit 4 milliárd évesre becsülték, közel hetven meteoritot és számos holdkőzetet pedig 4,5 milliárd évesre datáltak.

Isten ábécéje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 948 1

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján - még a nagy tudományos felfedezései előtt - a hit felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója.

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más.

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik.

Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hivatkozás: https://mersz.hu/collins-isten-abeceje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave