Collins Francis S.

Isten ábécéje

Egy tudós érvei a hit mellett


A fiatalföld-kreacionizmus összeegyeztethetetlen a modern tudománnyal

Akik ezeket a nézeteket vallják, általában őszinte, jóravaló, istenfélő emberek. Az a mély aggodalom vezeti őket, hogy a naturalizmus esetleg eltüntetheti Istent az emberek életéből. De a fiatalföld-kreacionisták állításait egyszerűen képtelenség beilleszteni a tudományos ismereteink által megszabott keretekbe, bárhogy is próbálkozunk. Ha ezek az állítások valóban igazak lennének, az a fizika, a kémia, a kozmológia, a geológia és a biológia teljes és visszafordíthatatlan cáfolatát jelentené. Darrel Falk biológiaprofesszor Megbékélni a tudománnyal című csodálatos könyvében az evangéliumi keresztény hívők nézőpontjából vizsgálja a kérdést. Rámutat, hogy a fiatalföld-kreacionisták elvei olyanok, mintha ragaszkodnánk ahhoz, hogy kétszer kettő valójában nem négy.

Isten ábécéje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 948 1

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján - még a nagy tudományos felfedezései előtt - a hit felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója.

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más.

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik.

Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hivatkozás: https://mersz.hu/collins-isten-abeceje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave