Collins Francis S.

Isten ábécéje

Egy tudós érvei a hit mellett


Függelék. Moralitás a tudományban és az orvoslásban – a bioetika

Természetes, hogy a széles közvélemény érdeklődik az orvostudomány fejlődése iránt. Az előrehaladás ugyanis mindig magában rejti annak lehetőségét, hogy az új felfedezések segítségével szörnyű betegségeket előzhetünk vagy gyógyíthatunk meg. Ugyanakkor sokan aggódnak amiatt, hogy ezek az új technológiák talán veszélyes területre vezetnek minket. A bioetika az a tudományág, amely a gyógyászatban használt biotechnológiai és orvostudományi módszerek erkölcsösségét vizsgálja. A Függelékben néhány olyan bioetikai dilemmát vizsgálunk meg – a teljesség igénye nélkül –, amelyek manapság heves vitákat generálnak a közvéleményben. Mindenekelőtt azokra a kérdésekre fogok koncentrálni, amelyek a humán genom kutatása során merültek fel.

Isten ábécéje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 948 1

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján - még a nagy tudományos felfedezései előtt - a hit felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója.

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más.

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik.

Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hivatkozás: https://mersz.hu/collins-isten-abeceje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave