Collins Francis S.

Isten ábécéje

Egy tudós érvei a hit mellett


A DNS-teszteléssel kapcsolatos etikai problémák

Azok a felfedezések, amelyekről fentebb szóltunk, jó eséllyel hasznosak az orvostudomány számára. Mégis számos etikai dilemmát vetnek fel. Susan családjában például komoly vitát váltott ki, hogy vajon helyes-e a gyerekeket is tesztelni a BRCA-1 gén mutációját keresve. Nem létezett olyan orvosi beavatkozás, amelyet a gyerekeken alkalmazhattunk volna, az esetleges pozitív eredmény viszont felmérhetetlen pszichikai terhet rótt volna rájuk. Dr. Weber és én – az általunk megkérdezett etikai szakértők többségének támogatásával – úgy döntöttünk, hogy a tesztelést el kell halasztanunk, amíg az illető be nem tölti tizennyolcadik életévét. Előfordult, hogy egy apa, akiről kiderült, hogy hordozza a káros mutációt, feldühödött, amiért a lányát nem teszteltük le azonnal. Azzal érvelt, hogy ő a lány apja, az ő szava felülírja a mi döntésünket.

Isten ábécéje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 948 1

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján - még a nagy tudományos felfedezései előtt - a hit felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója.

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más.

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik.

Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hivatkozás: https://mersz.hu/collins-isten-abeceje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave