Collins Francis S.

Isten ábécéje

Egy tudós érvei a hit mellett


Köszönetnyilvánítás

Woodrow Wilson egyszer azt mondta: „Nemcsak azokat az agyakat használom, amelyek eleve rendelkezésemre állnak, hanem azokat is, amelyeket kölcsön tudok kérni.” Így volt ez az én esetemben is, miközben összeállítottam azokat az elképzeléseket és koncepciókat, amelyekből megszületett a könyv. Habár az emberi genommal kapcsolatos modern kutatásokat hívtam segítségül, hogy újszerű magyarázatát adjam a tudomány és a spirituális világnézet között kialakítható harmóniának, kevés eredeti teológiai gondolatot olvashatnak ezeken a lapokon (ha van ilyen egyáltalán). Nagy gondolkodók hosszú sorának vagyok mélyen lekötelezve Szent Páltól Szent Ágostonon át C. S. Lewisig, akiknek abbéli képessége, hogy értelmezzék a spirituális igazságot, messze meghalad mindent, amire én képes lehetek.

Isten ábécéje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 948 1

A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján - még a nagy tudományos felfedezései előtt - a hit felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója.

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más.

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik.

Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hivatkozás: https://mersz.hu/collins-isten-abeceje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave